“Thích Nghi Với Hoàn Cảnh” Là Một Trong Những Triết Lý Sâu Sắc Được Hàm Chứa Trong Kỹ Thuật Aikido

Nếu không thể thay đổi được hoàn cảnh thì phải thay đổi chính mình. Phải gạt bỏ “cái tôi”, thay đổi từ trong tư tưởng đến hành động để thích nghi, cho phù hợp với hoàn cảnh. Từ đó, một thế giới mới tốt đẹp hơn sẽ mở ra trước mắt chúng ta. Triết lý đó cũng là một trong những triết lý sâu sắc trong môn võ Aikido, được ẩn chứa bên trong các kỹ thuật mềm dẻo, uyển chuyển của nó. Bài học đó chính là nằm ở trong những kỹ thuật Aikido mà các hành giả tập luyện hằng ngày.

HLV. Trường Chinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *