LỄ TRONG AIKIDO

Ảnh của Trình Chương.

Xem qua cách hành xử, ứng xử với nhau giữa người với người trong cuộc sống, người ta có thể đánh giá được sự hiểu biết của một cá nhân nào đó. Người biết Lễ là người nhận được sự giáo dục tốt. Là người có những cách hành xử, ứng xử hợp với đạo lý của người, trời và đất.

Con người có thể sống cao thượng, phẩm giá được tôn quý là do nơi biết giữ Lễ. Đánh mất Lễ cũng chính là đánh mất tư cách con người.

Trong Aikido, bài học đầu tiên luôn là bài học về nghi thức, lễ thức, học cách khiêm nhường và kính trọng qua cách chào, thi lễ, đáp lễ.

Việc cúi chào trong Aikido không chỉ là phép lịch sự trong giao tiếp. Nó còn có nghĩa như là sự biết ơn, sự khiêm tốn. Việc cúi chào thật thấp, khiêm cung cũng có nghĩa là trút bỏ xuống “cái tôi” trước khi học hỏi thêm điều gì đó.

Học Aikido không phải là học cách thị uy diễu võ. Học Aikido là thông qua động tác của võ để chỉnh đốn tâm tính mà dần hoàn thiện nhân cách của mỗi con người.

HLV Trường Chinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *